Maailma

”Maailma levittyi lasilevyn alla murretuissa, selkeissä sävyissä mitä hienoimmalle paperille vedostettuna. Tuo maailma oli hengästyttävän suuri.”

Dwyrin valtiot

Nordinian
kuningaskunta

Valtaväestön muodostavat nordinit, jotka puhuvat naelia. Kaakossa on laajoja alueita joilla liikkuvat suomaalaisiksi kutsutun alkuperäisväestön heimot. Suurin kaupunki on rannikolla sijaitseva pääkaupunki Keshe, joka on Pohjoislinjan junaradan päätepiste. Nordinian tärkeimmät vientituotteet ovat kemeremänty, turkikset ja hiiltä energiatehokkaampi kohli. Luonto on armoton, ilmasto talvisin hyinen ja kesäisin leuto. Pohjoisen tuntureilta louhitaan monia malmeja, jotka houkuttelevat helppojen ansioiden toivossa jatkuvasti lisää kaivostyöläisiä. Näillä alueilla kansalaisten lainkuuliaisuus ei ole samaa luokkaa kuin rannikkokaupungeissa.

Adamorin yhdistyneet kaupunkivaltiot

Kahdeksan kaupunkivaltiota yhdistyivät valtauskonto perediiniläisyyden myötävaikutuksella liittovaltioksi vuonna 2741. Keskushallinnon keulahahmo on kuningas, joka viettää talvet pääkaupungissa ja kesät rannikolla Jaiphiressa, joka on maan tärkein raide- ja laivaliikenteen solmukohta. Aroilla elää hajanaisina ryhminä suomaalaisia. Virallinen kieli on kaadri, rannikolla puhutaan yleisesti myös kauppakieltä. Rahayksikkö kulderi voidaan jakaa kymmeneen penseriin. Länsirannikko on mantereen teollistuneinta aluetta. Sosiaaliset ongelmat kärjistyvät pahiten Orestassa, jossa vaikuttaa useita rikollisryhmittymiä.

Pyrenia

Kulttuurisesti Adamorin kanssa samankaltainen Pyrenia oli aikaisemmin Apadakian lahden suurin merimahti. Maan pääkaupunki Hane sijaitsee Ou-joen varrella, joka on yhä tärkeä laivareitti merelle. Pyrenialaiset höyrykoneet ovat kuuluisia kaikkialla tunnetussa maailmassa. Historian ensimmäinen rautatie kulki rajakaupunki Moreenin ja Hanen välillä. Rataa on sittemmin jatkettu Jaiphireen saakka. Vaikka se kulkee itä-länsi-suunnassa, sitä kutsutaan nimellä Etelälinja. Kilpailu adamorilaisten ja pyrenialaisten laivanvarustamoiden välillä on kiivasta, eikä teollisuusvakoilu ole tavatonta. Pyrenian ehdottomasti paras vientituote on insinööritaito.

Pohjoislinja – Dwyrin kunnianhimoisin rautatiehanke

Keftinmaa

Keftinmaana tunnettu valtio sijaitsi Adamorin ja Nordinian välissä. Adamorin kaupunkivaltioiden yhdistyttyä tästä keskimantereen vilja-aitasta käytiin useita verisiä sotia nordinien ja adamorilaisten kesken. Keftit jäivät suurempien kansakuntien jalkoihin ja olivat monta vuosikymmentä entisten rajanaapureidensa heittopussina, kunnes alkoi pidempi rauhan aika ja Keftinmaa yhdistettiin Adamoriin. Isänmaalliset keftit järjestävät yhä attentaatteja hallinnollisissa keskuksissa ja vaativat itsenäisyytensä palauttamista. Kefteillä on nimeämiskäytäntö, jossa lapsen ensimmäinen nimi kahdesta on samaa sukupuolta olevan vanhemman nimi.

Seleesia

Pääsaari

Seleesia on eteläinen valtio, joka kattaa Seleesian mantereen ja sitä ympäröivät saaret. Seleesit ovat lähtöisin tältä alueelta. Ihmisille tunnetuin instituutio on Seleesian tieteellisen toiminnan edistämisen seura, jolla on useita toimipisteitä Dwyrissä ja Ainikiassa. Magianpelko rajoitti ennen seleesien liikkumista kotimaansa ulkopuolella. Liikkuminen vapautui, kun Seleesia alkoi laatia ihmisvaltioiden kanssa kahdenkeskeisiä sopimuksia joissa mahdin kanavoimista säädeltiin lailla. Tärkeimpiä vientituotteita ovat hehkumarmori, karmiini, raakatimantit ja hopea. Seleesia on poikkeuksellinen eläimistöltään: sieltä ovat lähtöisin kuusiraajaiset nisäkkäät.

Feon

Seleesian eteläosassa sijaitseva Feonin suursaari on kulttuurisesti hyvin erilainen mantereeseen nähden. Feonin kieli on feoni, jota useimmiten kuvaillaan ääntämykseltään karheanpehmeäksi. Sitä ei juuri puhuta saaren ulkopuolella. Feonilla ei ole koskaan tunnustettu mantereella käytössä olevaa kuumaveristen nimeämisjärjestelmää. Soleidan pysähdyksen jälkeen Dwyrin mantereelta tulevat höyrylaivat tyypillisesti kiertävät Feonin ennen kuin lähtevät noin viikon mittaiselle paluumatkalle – tästä syystä vuoroväli on kolmisen viikkoa. Feon on tunnettu paitsi erinomaisesta mahjonista myös mustista laavahiekkarannoistaan. Faanilainen kirjoitusjärjestelmä on lähtöisin Feonilta.


Seleesit

Seleesien ruumiinrakenne ei ulkoisesti poikkea paljon ihmisistä. Näyttävin ero on silmät. Keskivertoseleesi on kymmenisen senttiä lyhyempi ihmistä ja elämän pituus kaksinkertainen. Elinkaarta he itse kuvailevat seuraavasti: varhaislapsuus kuulosteleva ikuisuus, nuoruus tunnusteleva loikka, keski-ikä pitkä marssi ja vanhuus äkkijyrkkä pudotus. Vaikka kaikilla seleeseillä on uniaivojen säätelemä ylimääräinen aisti, vain noin 4% väestöstä pystyy kanavoimaan mahtia tavalla jonka lopputulos on magia, mahdin aiheuttama näkyvä muutos maailmassa. Seleesit elävät osittain myös öisin ja näkevät mainiosti pimeässä.

Kansakunnan
lyhyt historia

Ajanlasku alkaa tulilintujen karkoittamisesta, jota seurasi pitkä kukoistuskausi. Luolakaupungeissa asuneet seleesit alkoivat rakentaa myös maan pinnalle. Ainikit löysivät itärannikon ja ryhtyivät kaupankäyntiin ensimmäisinä ihmiskansoista. Pohjoisen klaanien ja etelän kuninkaiden välillä käytiin verinen sisällissota, joka ajoi maan kaaokseen vuosikymmeniksi. Kahtiajako päättyi vasta Vapautussodan aattona, kun joukot yhdistivät voimansa puolueettoman Feonin pelastamiseksi tulilintujen ja kartaagien käsistä. Sotien jälkeen Seleesian ihmisväestö lisääntyi räjähdysmäisesti. Seleesiaa hallitsee kaksikamarinen parlamentti, jonka ylähuonetta kutsutaan senaatiksi. Senaatin puheenjohtaja on ylin vallankäyttäjä.

Kaukomaat

Thellurian keisarikunta

Tunnetun maailman suurin valtio. Keisarikunnan pääkaupunki on Thelluroth, josta valtio on saanut nimensä (thellu-roth; ”ikuinen kaupunki”, thellu-ria; ”ikuinen maa”). Thelluria jakaa rajan kaikkien Dwyrin valtioiden kanssa, joista sitä erottavat pohjoisessa Gremin ja etelässä Pelietin vaikeakulkuiset vuoristot. Pääkaupunki sijaitsee Baldeen-joen varrella. Joki on niin leveä, että se tunnetaan myös nimellä Tuuleton meri. Thellurialaiset ovat kunnostautuneet monilla tieteen aloilla. Thelluriasta on lähtöisin särkymätön aiseilinlasi, jota käytetään maailmankuulujen keisarillisten kelloseppien valmistamistamissa ihmeellisissä lukoissa.

Kharmar

Thellurian ja Ainikian rajanaapuri. Kuningaskunta, johon tulilinnut pysähtyivät lähdettyään Seleesiasta. Kartaagit ovat ainoa kansa joka on pystynyt muodostamaan pysyvän suhteen Laumaan, joksi kaikkia tulilintuja nimitetään. Tällä hetkellä tulilintujen viiden suvun jäsenten tiedetään oleilevan lähinnä Kharmarin vuoristoisilla ylängöillä. Kartaageilla on ollut enimmäkseen rauhanomaiset suhteet Apadakian lahden kansojen kanssa. He ovat valloittaneet laajoja alueita etelästä ja idästä. Kartaagien kartat ovat haluttua ylellisyyttä. Ne ovat jopa tarkempia kuin seleesikartografien työn tulokset, sillä huhutaan, että ne on piirretty ilmasta käsin.

Ainikia

Ainikit tunnetaan kaupankävijäkansana. Yhteiskuntaa hallitsee Neuvosto, joka koostuu suurimpien kaupunkien äänestämistä hallitusmiehistä. Ainikit ovat taitavia merenkulkijoita ja uskaliaita löytöretkeilijöitä, jotka ensimmäisinä pystyivät hyödyntämään kauppasuhteita myös seleesien kanssa. Heidän valloituksiinsa lukeutuu Kardamaanien saariryhmä, joka on tunnettu eksoottisista maustekasveistaan. Eteläinen sijainti takaa Ainikialle miellyttävän merellisen ilmaston. Korkeakulttuurit ovat kukoistaneet alueella vuosituhansia. Aikaisemmin ainikit hallitsivat laajoja alueita Apadakian lahden pohjoisrannikosta.